Querry Position – Distance – Multi distance

Ger användaren möjlighet att peka på en punkt i modellen och erhålla koordinat X,Y,Z i det globala,lokala eller båda koordinatsystemen samtidig.

Ger användaren möjlighet att mäta distans / acumulerd distans mellan pekade punkter i modellen och erhålla koordinater ∆X, ∆Y,∆Z samt det diagonala måttet, det globala,lokala eller båda koordinatsystemen samtidig.