Pxpt export

Exporterar projekterade elementdata anpassat till varje företags unika företagsprogram. Det kan gälla kalkylering, produktionsplanering, inköp, transportlogistik, projektuppföljning, mm.