Hierarchical tree

Ger överblick på modellens samtliga ingående assembllies parts och sub assemblies, redovisas i form av trädstruktur. Visa hela modellens assemblies eller endast av användaren valda assemblies.