Prepare DWG-files

Ger tekla användaren möjlighet att flytta in/redigera inkommande reference files in till TEKLAs lokala 0,0 koordinatsystem

Ger tekla användaren möjlighet att flytta utgående TEKLA dwg-filer till WORLD kordinatsystem med stora koordinater.

Funktion att flytta inkommande reference files dwg geografiskt med projektknutna X o Y koordinater till närheten av TEKLA 0/0 för att säkerställa precissionen, batchfunktion kan flytta alla dwg eller endast av användaren valda filer.

Funktion att rensa bort grafiska data långt utanför byggnadens area. Man pekar ut en projektknuten area runt om byggnaden och ta bort all grafik på inkommande reference files utanför den utpekade arean.

Dessa två funktionalitetar gör att Teklas grafiska precission säkerställs samt att kommandot  “Fit Work Area to Entire Model” funkar utan att skärmen blir blå och man inte hittar modellen.