Edit Reference Model Searchpath

Ger möjlighet att editera delar av sökvägen till reference files. Editera alla reference files sökvägar eller endast av användaren valda filer.