Tekla Technology Partner

Sedan 2009 har CAD IQsystem utvecklat företagsanpassade applikationer baserat på Tekla Structures. Efter utvärdering av våra Tekla- applikationers unika funktionalitet och vårt maximala utnyttjande av Tekla Structures extrema funktionalitet, är numera CAD IQsystem erkänd officiell Tekla Technology partner.

CAD IQsystem har under de senaste 11-åren som byggnadskonstruktör åt byggindustrin kontinuerligt utvecklat effektiva applikationer i vårt eget samt vår beställares konstruktionsarbete.