PreElement-TS

PreElement-TS

…förenklar handhavandet i Teklas alla “HotSpots”

Tekla structures extrema funktionalitet…

  • …är extremt flexibelt, öppet, känslig för felstavningar
  • …kräver extrem struktur
 • …kräver extrem tangentbords- och mus-prescision
 • …med en extremt strukturerad modell

Tekla structures extrema funktionalitet…

 • …är extremt flexibelt, öppet, känslig för felstavningar

PreElement-TS

 • …förvandlar TEKLA till ett “easy to use low entry level”-program
 • …trots “easy to use” maximeras utnyttjandet av TEKLAs kapacitet
 • …säkerställer felstavningar i dialogerna
 • …tar hand om användaren bakom tangentbordet

Tekla structures extrema funktionalitet….

 • …kräver extrem struktur

PreElement-TS

 • …är 100% företagsanpassad och extremt strukturerad applikation
 • …baseras på Tekla Structures funktionalitet
 • …är 100% öppen att anpassas till ert företags projekteringsstandard
 • …är 100% öppen att anpassas till era övriga informationssystem
 • …hanterar ert företags standardprodukter, men samtidigt öppen för specialprodukter
 • …guidar användaren genom ert standard produktsortiment till CREATE-knappen

Tekla structures extrema funktionalitet…

 • …kräver extrem tangentbords- och mus-prescision

PreElement-TS

 • …värnar om användaren bakom mus- och tangentbord
 • …säkerställer alla manuella felstavningar i dialogerna
 • …ger aldrig några felskrivningar
 • …ger aldrig några versaler/gemener/mellanslag felinmatning

Tekla structures extrema funktionalitet….

 • …med en extremt strukturerad modell

PreElement-TS

 • …administrerar hela modellen och alla ingående data
 • …administrerar datakommunikation mellan TEKLA och er tillverkningsprocess
 • …hanterar in/ut-data mellan era andra företagsprogram
 • …levererar automatiskt data in i ert kalkyleringssystem
 • …levererar data till er tillverkningsprocess
 • …hanterar/levererar data enligt era visioner.

PreElement-TS

…nästa utvecklingsteg

 • …företagsanpassade betong custom components
 • …företagsanpassade stål custom components
 • …stål tillverkningsritningar
 • …betong tillverkningsritningar för
  • • pelare
  • • balkar
  • • håldäck
  • • massivplattor
  • • massivväggar
  • • isolerväggar
  • • sandwischväggar
  • • mm

..eller

 • …utveckling 100% enligt ert företags unika önskemål